Sách chuyên khảo Mô hình dữ liệu cho các quyết định quản trị (Khái niệm, kỹ năng và ứng dụng trong Excel Solver)

Tác giả
PGS.TS. Thái Thanh Hà, TS. Tôn Đức Sáu (Đồng chủ biên)
Giá bìa
236.000đ
Thể loại
Sách chuyên khảo
Số trang
280
Kích thước
19x27
Năm xuất bản
2023

Cuốn sách gồm có 14 chương, được tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp