Vai trò xã hội của Nho giáo ở Việt Nam từ thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XIX (Sách chuyên khảo)

Tác giả
TS. Phạm Thị Lan
Giá bìa
200.000đ
Thể loại
Sách chuyên khảo
Ngôn ngữ xuất bản
Tiếng Việt
Số trang
224
Kích thước
14,5x20,5cm
Năm xuất bản
2021