Hậu phương Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1964 – 1975) (Sách chuyên khảo)

Tác giả
TS. Trần Như Hiền
Ngôn ngữ xuất bản
Tiếng Việt
Số trang
187
Kích thước
16x24cm
Năm xuất bản
2019