Ảnh hưởng của cơ chế quản trị doanh nghiệp đến chất lượng kiểm toán ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả
Nguyễn Văn A
Giá bìa
50.000đ
Thể loại
Sách nghiên cứu
Ngôn ngữ xuất bản
Tiếng Việt
Số trang
45
Kích thước
45x50
Năm xuất bản
2020


    Thông tin nổi bật

    • Khuyến mãi