Nâng cao nhận thức môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (Sách chuyên khảo)

Với lối viết dễ hiểu, đúc kết từ kinh nghiệm thực tế của tác giả sẽ giúp các bạn độc giả hoàn toàn có thể tự học tiếng Anh dễ dàng với cuốn sách này