i-Learn English for Science 1 Student’s book

Tác giả
Education Solutions Vietnam
Ngôn ngữ xuất bản
Tiếng Anh
Số trang
62
Kích thước
20x28
Năm xuất bản
2021

Bộ sách i-Learn English for Science gồm 5 cấp độ dành cho bậc tiểu học nhằm cung cấp cho học sinh nền tảng vững chắc về ngôn ngữ khoa học, kiến thức và các kỹ năng cần thiết.


    Danh mục: