i-Learn English for Math 2 Student’s book

Tác giả
Education Solutions Vietnam
Ngôn ngữ xuất bản
Tiếng Anh
Số trang
62
Kích thước
20x28cm

Bộ sách i-Learn English for Math gồm 5 cấp độ dành cho cấp tiểu học nhằm cung cấp cho học sinh nền tảng vững chắc về ngôn ngữ toán học, kiến thức và các kỹ năng cần thiết.


    Danh mục: