Xã hội học đại cương

Xã hội học đại cương Mã sách: GT.TX/41-2009
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Lê Thị Kim Lan;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: cuoche
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: dhh
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 
Số lần xem: 1676

Sách cùng thể loại

Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường
Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Văn Thăng(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 357
Study guide to Listening 5
Study guide to Listening 5
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Đỗ Thị Xuân Dung;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 896

Sách cùng tác giả

Xã hội học đại cương
Xã hội học đại cương
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Thị Kim Lan;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1677

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886