Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng

Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng Mã sách: NC/120-2010
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Đỗ Quang Thiên;
Biên tập kỹ thuật: Bình Tuyên
Hình thức bìa: Coche 250
Kích thước: 19x27cm
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 
Số lần xem: 3938

Sách cùng thể loại

Nông thôn ngày nay: đời sống, thể chế và chiến lược thích ứng
Nông thôn ngày nay: đời sống, thể chế và chiến lược thích ứng
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Tác giả:  Lê Đức Ngoan(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1100
Sổ theo dõi sức khỏe cho mẹ và bé
Sổ theo dõi sức khỏe cho mẹ và bé
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Tác giả:  Cao Ngọc Thành(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1439

Sách cùng tác giả

Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng
Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Tác giả:  Đỗ Quang Thiên;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 3939

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886