Sách mới

Triết gia Trần Đức Thảo - Di cảo, khảo luận, kỷ niệm
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Trung Kiên(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2016
Số lần xem: 687
Thiết kế bài dạy học Giáo dục công dân 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
Loại sách: Tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Vũ Đình Bảy(Chủ biên); Hoàng Thanh Hiến; Nguyễn Thị Mai; Đặng Xuân Điều;
Năm xuất bản: 2014
Số lần xem: 3102
Holter điện tâm đồ 24 giờ trong bệnh lý tim mạch
Loại sách: Tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Huỳnh Văn Minh(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2014
Số lần xem: 3446
Chăn nuôi ở khu vực miền Trung
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Kim Đường;
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 2506
Lịch sử Việt Nam cận đại
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Trương Công Huỳnh Kỳ(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 3652

Sách / Giáo trình

Tổng số sách tìm thấy: 241
Giáo trình cơ sở Hòa âm
Giáo trình cơ sở Hòa âm

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Thân Trọng Bình;
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 2192
Giáo trình cơ sở đàn Organ
Giáo trình cơ sở đàn Organ

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hà Mai Hương; Trần Hữu Việt;
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 1975
Giáo trình cơ sở Thanh nhạc
Giáo trình cơ sở Thanh nhạc

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Huỳnh Hoàng Cư(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 2382
Cơ sở Phức điệu
Cơ sở Phức điệu

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: 
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 574
CƠ sở lý thuyết trường lượng tử
CƠ sở lý thuyết trường lượng tử

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Trần Công Phong(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 2611
Quang học
Quang học

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Trần Thanh Bình(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 676

<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 --- Cuối >>

 
   
Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3849882
Fax: 0234.3819886