Sách mới

Triết gia Trần Đức Thảo - Di cảo, khảo luận, kỷ niệm
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Trung Kiên(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2016
Số lần xem: 708
Thiết kế bài dạy học Giáo dục công dân 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
Loại sách: Tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Vũ Đình Bảy(Chủ biên); Hoàng Thanh Hiến; Nguyễn Thị Mai; Đặng Xuân Điều;
Năm xuất bản: 2014
Số lần xem: 3124
Holter điện tâm đồ 24 giờ trong bệnh lý tim mạch
Loại sách: Tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Huỳnh Văn Minh(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2014
Số lần xem: 3464
Chăn nuôi ở khu vực miền Trung
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Kim Đường;
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 2520
Lịch sử Việt Nam cận đại
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Trương Công Huỳnh Kỳ(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 3677

Sách / Giáo trình

Tổng số sách tìm thấy: 241
Ngôn ngữ lập trình Pascal
Ngôn ngữ lập trình Pascal

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Mạnh Thạnh;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 724
Lý thuyết nhóm và vành
Lý thuyết nhóm và vành

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Văn Thuyết;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 690
Đa thức và nhân tử hóa
Đa thức và nhân tử hóa

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Thanh Hà;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 3787
Tập hợp và ánh xạ
Tập hợp và ánh xạ

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Văn Nam;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 706
Xã hội học đại cương
Xã hội học đại cương

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Thị Kim Lan;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1391
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Mậu Hãn;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 829


 
   
Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3849882
Fax: 0234.3819886