Sách mới

Lắng đọng hóa học và đặc tính của các màng mỏng Bi4Ti3O12 và BiFe1-xCoxO3
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Trường Thọ;
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 471
Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Văn Thăng(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 447
Nâng cao nhận thức môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (Sách chuyên khảo)
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Anh Hằng; Nguyễn Hoàng Sơn; Lê Phúc Chi Lăng; Đào Đình Châm;
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 311
Giáo trình Quản trị dịch vụ
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hoàng Trọng Hùng(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 385
Ảnh hưởng của cơ chế quản trị doanh nghiệp đến chất lượng kiểm toán ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hồ Thị Thúy Nga; Hoàng Trọng Hùng;
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 312

Sách / Giáo trình

Tổng số sách tìm thấy: 261
Lịch sử sử học thế giới hiện đại 1917-1945
Lịch sử sử học thế giới hiện đại 1917-1945

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Anh Thái;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 987
Lịch sử thế giới hiện đại 1945-1995
Lịch sử thế giới hiện đại 1945-1995

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Văn Anh;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1087
Study guide to speaking 1
Study guide to speaking 1

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phạm Thị Hoài Hương;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 966
Study guide to writing 1
Study guide to writing 1

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Thị Thanh Hoa;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1032
Study guide to listening 1
Study guide to listening 1

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Bùi Lê Quỳnh Giao;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 878
Practice in reading 1
Practice in reading 1

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Cái Ngọc Duy Anh;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1051


 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886