Sách mới

Proceedings of the 4th international conference interdisciplinary research in linguistics and language education
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tác giả:  Nhiều Tác Giả(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 39
Phát triển đội ngũ giáo viên trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Khánh Tuấn(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 89
Giáo trình Môđun và vành
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Trương Công Huỳnh(Chủ biên); Lê Văn Thuyết(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 81
Truyện và tự truyện của Phan Bội Châu Từ góc nhìn thể loại Chuyên luận
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hoàng Đức Khoa(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 83
Giáo trình Giá thể và dinh dưỡng cây trồng
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hoàng Thị Thái Hòa(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 68

Sách / Nghiên cứu, chuyên khảo

Tổng số sách tìm thấy: 59
Các trường đại số và lý thuyết Galois
Các trường đại số và lý thuyết Galois

Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Thanh Hà;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1474
Phương pháp giảng dạy văn học
Phương pháp giảng dạy văn học

Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Trọng Luận;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 916
Sinh sản nội  tiết
Sinh sản nội tiết

Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Trần Duy Nga;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1015
Vi sinh vật học công nghiệp
Vi sinh vật học công nghiệp

Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Quang Hào;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1027
Translation 4
Translation 4

Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Văn Tuấn;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 977
Sách tranh pháp triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo
Sách tranh pháp triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo

Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Vũ Thị Bích Hạnh(Chủ biên); Đặng Thái Thu Hương(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 844

<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- Cuối >>

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886