Sách mới

Lắng đọng hóa học và đặc tính của các màng mỏng Bi4Ti3O12 và BiFe1-xCoxO3
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Trường Thọ;
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 471
Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Văn Thăng(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 447
Nâng cao nhận thức môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (Sách chuyên khảo)
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Anh Hằng; Nguyễn Hoàng Sơn; Lê Phúc Chi Lăng; Đào Đình Châm;
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 311
Giáo trình Quản trị dịch vụ
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hoàng Trọng Hùng(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 385
Ảnh hưởng của cơ chế quản trị doanh nghiệp đến chất lượng kiểm toán ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hồ Thị Thúy Nga; Hoàng Trọng Hùng;
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 312

Sách / Tiếng Việt

Tổng số sách tìm thấy: 363
Ngôn ngữ lập trình Pascal
Ngôn ngữ lập trình Pascal

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Mạnh Thạnh;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 993
Lý thuyết nhóm và vành
Lý thuyết nhóm và vành

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Văn Thuyết;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1043
Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng
Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng

Loại sách: Các sách khác
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Văn Hạp;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1366
Đa thức và nhân tử hóa
Đa thức và nhân tử hóa

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Thanh Hà;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 4707
Tập hợp và ánh xạ
Tập hợp và ánh xạ

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Văn Nam;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 963
Xã hội học đại cương
Xã hội học đại cương

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Thị Kim Lan;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1707


 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886