Sách mới

Lắng đọng hóa học và đặc tính của các màng mỏng Bi4Ti3O12 và BiFe1-xCoxO3
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Trường Thọ;
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 471
Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Văn Thăng(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 447
Nâng cao nhận thức môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (Sách chuyên khảo)
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Anh Hằng; Nguyễn Hoàng Sơn; Lê Phúc Chi Lăng; Đào Đình Châm;
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 311
Giáo trình Quản trị dịch vụ
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hoàng Trọng Hùng(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 385
Ảnh hưởng của cơ chế quản trị doanh nghiệp đến chất lượng kiểm toán ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hồ Thị Thúy Nga; Hoàng Trọng Hùng;
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 312

Sách / Tiếng Việt

Tổng số sách tìm thấy: 363
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Lịch sử các học thuyết kinh tế

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Trung Chí; Nguyễn Hồng Cử; Đặng Việt Khoa;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1014
Hướng dẫn ôn tập và thi tốt nghiệp môn tâm lý học và giáo dục học trẻ em
Hướng dẫn ôn tập và thi tốt nghiệp môn tâm lý học và giáo dục học trẻ em

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Trần Văn Hiếu; Phùng Đình Mẫn; Phan Minh Tiến;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1474
Tâm lý học đại cương
Tâm lý học đại cương

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Quang Uẩn;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1160
Writing 2
Writing 2

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Thị Hạnh Trang;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 972
Intriduction to linguistics and the English langluague
Intriduction to linguistics and the English langluague

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Thanh Bình;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1115
Toán cao cấp 1 (phần đại số)
Toán cao cấp 1 (phần đại số)

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Gia Định;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1234


 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886