Sách mới

Lắng đọng hóa học và đặc tính của các màng mỏng Bi4Ti3O12 và BiFe1-xCoxO3
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Trường Thọ;
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 531
Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Văn Thăng(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 492
Nâng cao nhận thức môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (Sách chuyên khảo)
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Anh Hằng; Nguyễn Hoàng Sơn; Lê Phúc Chi Lăng; Đào Đình Châm;
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 336
Giáo trình Quản trị dịch vụ
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hoàng Trọng Hùng(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 417
Ảnh hưởng của cơ chế quản trị doanh nghiệp đến chất lượng kiểm toán ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hồ Thị Thúy Nga; Hoàng Trọng Hùng;
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 385

Sách

Tổng số sách tìm thấy: 367
Đa thức và nhân tử hóa
Đa thức và nhân tử hóa

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Thanh Hà;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 4725
Tập hợp và ánh xạ
Tập hợp và ánh xạ

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Văn Nam;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 974
Xã hội học đại cương
Xã hội học đại cương

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Thị Kim Lan;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1724
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Mậu Hãn;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1066
Kế toán tài chính 1
Kế toán tài chính 1

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Thị Minh Lý;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 2017
Kế toán hành chính sự nghiệp
Kế toán hành chính sự nghiệp

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Đình Ngân;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1084


 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886