Sách mới

Lắng đọng hóa học và đặc tính của các màng mỏng Bi4Ti3O12 và BiFe1-xCoxO3
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Trường Thọ;
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 531
Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Văn Thăng(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 492
Nâng cao nhận thức môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (Sách chuyên khảo)
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Anh Hằng; Nguyễn Hoàng Sơn; Lê Phúc Chi Lăng; Đào Đình Châm;
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 336
Giáo trình Quản trị dịch vụ
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hoàng Trọng Hùng(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 417
Ảnh hưởng của cơ chế quản trị doanh nghiệp đến chất lượng kiểm toán ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Hồ Thị Thúy Nga; Hoàng Trọng Hùng;
Năm xuất bản: 2020
Số lần xem: 385

Sách

Tổng số sách tìm thấy: 367
Hàm số biến số phức
Hàm số biến số phức

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Trương Văn Thương;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1146
Đại số sơ cấp
Đại số sơ cấp

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Ngô Sĩ Tùng;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1334
Không gian mêtric
Không gian mêtric

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Hoàng;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1217
Ngôn ngữ lập trình Pascal
Ngôn ngữ lập trình Pascal

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Mạnh Thạnh;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1018
Lý thuyết nhóm và vành
Lý thuyết nhóm và vành

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Văn Thuyết;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1056
Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng
Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng

Loại sách: Các sách khác
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Văn Hạp;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1413


 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886