Sách mới

Triết gia Trần Đức Thảo - Di cảo, khảo luận, kỷ niệm
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Trung Kiên(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2016
Số lần xem: 687
Thiết kế bài dạy học Giáo dục công dân 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
Loại sách: Tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Vũ Đình Bảy(Chủ biên); Hoàng Thanh Hiến; Nguyễn Thị Mai; Đặng Xuân Điều;
Năm xuất bản: 2014
Số lần xem: 3102
Holter điện tâm đồ 24 giờ trong bệnh lý tim mạch
Loại sách: Tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Huỳnh Văn Minh(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2014
Số lần xem: 3446
Chăn nuôi ở khu vực miền Trung
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Kim Đường;
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 2506
Lịch sử Việt Nam cận đại
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Trương Công Huỳnh Kỳ(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 3652

Sách / Phan Ngọc Liên

Tổng số sách tìm thấy: 7
Lịch sử địa phương
Lịch sử địa phương

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Ngọc Liên;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 846
Lịch sử sử học Việt Nam
Lịch sử sử học Việt Nam

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Ngọc Liên;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 896
Cơ sở địa lý tự nhiên
Cơ sở địa lý tự nhiên

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Ngọc Liên;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 934
Lịch sử sử học Việt Nam
Lịch sử sử học Việt Nam

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Ngọc Liên;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 723
Lịch sử sử học thế giới
Lịch sử sử học thế giới

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Ngọc Liên; Trần Vĩnh Tường;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 741
Phương pháp luận sử học
Phương pháp luận sử học

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Phan Ngọc Liên(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1039

<< Đầu --- 1 2 --- Cuối >>

 
   
Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3849882
Fax: 0234.3819886