Không gian mêtric

Không gian mêtric Mã sách: GT.TX/34-2009
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Hoàng;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: cuoche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: dhh
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 
Số lần xem: 1206

Sách cùng thể loại

Kinh tế phát triển
Kinh tế phát triển
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Đinh Văn Hải; Nguyễn Đình Hợi;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1174
Giáo trình Khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng
Giáo trình Khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trần Văn Minh(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2015
Số lần xem: 704

Sách cùng tác giả

Không gian mêtric
Không gian mêtric
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Hoàng;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1207

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886