Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật Hiến pháp Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật Hiến pháp Việt Nam Mã sách: GT.TX/187-2009
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Trần Việt Dũng;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: cuoche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: dhh
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 
Số lần xem: 3524

Sách cùng thể loại

Study guide to Speaking 5
Study guide to Speaking 5
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trần Thị Gia Quý;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1017
Đại cương lịch sử thế giới
Đại cương lịch sử thế giới
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Văn Tận;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 3240

Sách cùng tác giả

Luật Hiến pháp Việt Nam (phần 2)
Luật Hiến pháp Việt Nam (phần 2)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trần Việt Dũng; Nguyễn Duy Phương(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1766
Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật Hiến pháp Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật Hiến pháp Việt Nam
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trần Việt Dũng;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 3525

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886