Giáo trình Lập trình hướng đối tượng

Giáo trình Lập trình hướng đối tượng Mã sách: GT/102-2019
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Trương Công Tuấn;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: coucher 250
Kích thước: 16x24 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 
Số lần xem: 322

Sách cùng thể loại

Lịch sử sử học thế giới hiện đại 1917-1945
Lịch sử sử học thế giới hiện đại 1917-1945
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Anh Thái;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 987
Bài tập giải tích tập 1
Bài tập giải tích tập 1
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Duy Tiến;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 928

Sách cùng tác giả

Giáo trình Lập trình hướng đối tượng
Giáo trình Lập trình hướng đối tượng
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trương Công Tuấn;
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 323

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886