Giáo trình Lập trình hướng đối tượng

Giáo trình Lập trình hướng đối tượng Mã sách: GT/102-2019
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Trương Công Tuấn;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: coucher 250
Kích thước: 16x24 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 
Số lần xem: 426

Sách cùng thể loại

Phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân châu Á
Phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân châu Á
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Cung;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 925
Giáo trình Nhi khoa (tập 1, tập 2)
Giáo trình Nhi khoa (tập 1, tập 2)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Hồ Viết Hiếu; Bùi Bỉnh Bảo Sơn; Phạm Hùng Việt;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1899

Sách cùng tác giả

Giáo trình Lập trình hướng đối tượng
Giáo trình Lập trình hướng đối tượng
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trương Công Tuấn;
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 427

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886