Giáo trình Lập trình hướng đối tượng

Giáo trình Lập trình hướng đối tượng Mã sách: GT/102-2019
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Trương Công Tuấn;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: coucher 250
Kích thước: 16x24 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 
Số lần xem: 213

Sách cùng thể loại

Study guide to Speaking 5
Study guide to Speaking 5
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trần Thị Gia Quý;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 979
Hàm số biến số phức
Hàm số biến số phức
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trương Văn Thương;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1020

Sách cùng tác giả

Giáo trình Lập trình hướng đối tượng
Giáo trình Lập trình hướng đối tượng
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trương Công Tuấn;
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 214

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886