Giáo trình Thông tin cáp quang

Giáo trình Thông tin cáp quang Mã sách: GT/37-2019
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Lê Văn Tuất(Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: coucher 250
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 110.000đ
Số lần xem: 8

Sách cùng thể loại

Đại số sơ cấp
Đại số sơ cấp
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Ngô Sĩ Tùng;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1170
Giáo trình Nguyên lý kế toán
Giáo trình Nguyên lý kế toán
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Phan Thị Minh Lý(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2016
Số lần xem: 710

Sách cùng tác giả

Giáo trình Thông tin cáp quang
Giáo trình Thông tin cáp quang
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Văn Tuất(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 9

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886