Kỹ năng phòng thí nghiệm (Sách tham khảo)

Kỹ năng phòng thí nghiệm (Sách tham khảo) Mã sách: TK/13-2019
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Phan Đỗ Dạ Thảo(Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: couche 250
Kích thước: 14,5x20,5cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 
Số lần xem: 498

Sách cùng thể loại

Tập hợp và ánh xạ
Tập hợp và ánh xạ
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Văn Nam;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 962
Luật Hành chính Việt Nam (phần 1)
Luật Hành chính Việt Nam (phần 1)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Duy Phương(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1002

Sách cùng tác giả

Kỹ năng phòng thí nghiệm (Sách tham khảo)
Kỹ năng phòng thí nghiệm (Sách tham khảo)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Phan Đỗ Dạ Thảo(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 499

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886