Giáo trình Lý thuyết liên văn bản

Giáo trình Lý thuyết liên văn bản Mã sách: GT/175-2019
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn(Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: coucher 250
Kích thước: 14,5x20,5cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 145.000đ
Số lần xem: 236

Sách cùng thể loại

Giáo trình Hóa học (Dành cho sinh viên các ngành y)
Giáo trình Hóa học (Dành cho sinh viên các ngành y)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Thị Kim Dung; Trần Thị Hòa; Nguyễn Phú Huyền Châu; Trần Nghệ; Đặng Thị Ngọc Hoa; Nguyễn Thị Như Mai;
Năm xuất bản: 2016
Số lần xem: 1058
Lý luận sinh học phần đại cương
Lý luận sinh học phần đại cương
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Đinh Quang Báo(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1032

Sách cùng tác giả

Giáo trình Lý thuyết liên văn bản
Giáo trình Lý thuyết liên văn bản
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Văn Thuấn(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2018
Số lần xem: 237

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886