Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo Mã sách: GT/50-2018
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Hoàng Thị Lan Giao(Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: couche 250
Kích thước: 16x24 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 70.000đ
Số lần xem: 290

Sách cùng thể loại

Giáo trình cơ sở Hòa âm
Giáo trình cơ sở Hòa âm
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Thân Trọng Bình;
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 2813
Tiếng Việt thực hành B
Tiếng Việt thực hành B
Loại sách: Giáo trình
Tác giả: 
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1182

Sách cùng tác giả

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo
Giáo trình Trí tuệ nhân tạo
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Hoàng Thị Lan Giao(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2018
Số lần xem: 291

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886