Quản lý sức khoẻ sinh sản

Quản lý sức khoẻ sinh sản Mã sách: GT/133-2010
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Cao Ngọc Thành;
Biên tập kỹ thuật: Bình Tuyên
Hình thức bìa: Coche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 
Số lần xem: 1166

Sách cùng thể loại

Luật Hiến pháp Việt Nam (phần 2)
Luật Hiến pháp Việt Nam (phần 2)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trần Việt Dũng; Nguyễn Duy Phương(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1766
Quản trị hành chính doanh nghiệp
Quản trị hành chính doanh nghiệp
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Thái Thanh Hà;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1402

Sách cùng tác giả

Quản lý sức khoẻ sinh sản
Quản lý sức khoẻ sinh sản
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Cao Ngọc Thành;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1167
Sản phụ khoa
Sản phụ khoa
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Cao Ngọc Thành(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 3483

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886