LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM (P2)

LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM (P2) Mã sách: GT/59-2010
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Duy Phương;
Biên tập kỹ thuật: Bình Tuyên
Hình thức bìa: Thiện Đức
Kích thước: 16X24
Nhà xuất bản: ĐHH
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 
Số lần xem: 1321

Sách cùng thể loại

Vật liệu điện môi và ứng dụng
Vật liệu điện môi và ứng dụng
Loại sách: Giáo trình
Tác giả: 
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 980
Di truyền học phân tử (tái bản lần thứ 2)
Di truyền học phân tử (tái bản lần thứ 2)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Hoàng Trọng Phán;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 998

Sách cùng tác giả

LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM (P2)
LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM (P2)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Duy Phương;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1322
Luật Khiếu nại, tố cáo
Luật Khiếu nại, tố cáo
Loại sách: Tham khảo
Tác giả:  Nguyễn Duy Phương(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 1154

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886