Đặc điểm nhận dạng, sinh thái và tình trạng bảo tồn thú linh trưởng ở Việt Nam

Đặc điểm nhận dạng, sinh thái và tình trạng bảo tồn thú linh trưởng ở Việt Nam Mã sách: TK/67-2016
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: Trần Bình Tuyên
Hình thức bìa: couche 250
Kích thước: 16x24cm
Nhà xuất bản: Đại học Huê
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 40.000đ
Số lần xem: 421

Sách cùng thể loại

Study guide to reading 2
Study guide to reading 2
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trương Viên;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1004
Kế toán quốc tế
Kế toán quốc tế
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Phan Thị Minh Lý;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1300

Sách cùng tác giả

Đặc điểm nhận dạng, sinh thái và tình trạng bảo tồn thú linh trưởng ở Việt Nam
Đặc điểm nhận dạng, sinh thái và tình trạng bảo tồn thú linh trưởng ở Việt Nam
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Văn Minh (Chủ biên);
Năm xuất bản: 2016
Số lần xem: 422

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886