Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh dùng cho các đối tượng đại học (tái bản lần thứ nhất)

Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh dùng cho các đối tượng đại học (tái bản lần thứ nhất) Mã sách: GT/54 -2011/T1
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Lê Trọng Khoan(Chủ biên); Hoàng Minh Lợi(Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: Bình Tuyên
Hình thức bìa: Couche 250
Kích thước: 19x27
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 100.000
Số lần xem: 3898

Sách cùng thể loại

Tâm lý học đại cương
Tâm lý học đại cương
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Quang Uẩn(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1020
Study guide to Reading 4 (tái bản lần thứ 2)
Study guide to Reading 4 (tái bản lần thứ 2)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Cái Ngọc Duy Anh(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1074

Sách cùng tác giả

Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh dùng cho các đối tượng đại học (tái bản lần thứ nhất)
Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh dùng cho các đối tượng đại học (tái bản lần thứ nhất)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Trọng Khoan(Chủ biên); Hoàng Minh Lợi(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 3899
Kỹ thuật chụp niệu đồ tĩnh mạch
Kỹ thuật chụp niệu đồ tĩnh mạch
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Tác giả:  Lê Trọng Khoan;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 2274

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886