Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh dùng cho các đối tượng đại học (tái bản lần thứ nhất)

Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh dùng cho các đối tượng đại học (tái bản lần thứ nhất) Mã sách: GT/54 -2011/T1
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Lê Trọng Khoan(Chủ biên); Hoàng Minh Lợi(Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: Bình Tuyên
Hình thức bìa: Couche 250
Kích thước: 19x27
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 100.000
Số lần xem: 4031

Sách cùng thể loại

Lịch sử thế giới hiện đại 1945-1995
Lịch sử thế giới hiện đại 1945-1995
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Văn Anh;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1085
Hô hấp thực vật (tái bản lần thứ 2)
Hô hấp thực vật (tái bản lần thứ 2)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Bá Lộc(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 990

Sách cùng tác giả

Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh dùng cho các đối tượng đại học (tái bản lần thứ nhất)
Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh dùng cho các đối tượng đại học (tái bản lần thứ nhất)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Trọng Khoan(Chủ biên); Hoàng Minh Lợi(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 4032
Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh dùng cho các đối tượng đại học (tái bản lần thứ nhất)
Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh dùng cho các đối tượng đại học (tái bản lần thứ nhất)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Trọng Khoan(Chủ biên); Hoàng Minh Lợi(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 4032

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886