Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học địa lý ở trường phổ thông (tái bản lần thứ 2)

Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học địa lý ở trường phổ thông (tái bản lần thứ 2) Mã sách: GT.TX/40 -2011/T2
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Trọng Phúc(Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: Couche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 
Số lần xem: 1021

Sách cùng thể loại

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Loại sách: Giáo trình
Tác giả: 
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 850
Kế toán tài chính 1
Kế toán tài chính 1
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Phan Thị Minh Lý;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1928

Sách cùng tác giả

Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học địa lý ở trường phổ thông
Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học địa lý ở trường phổ thông
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Trọng Phúc;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 909
Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học địa lý ở trường phổ thông (tái bản lần thứ 2)
Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học địa lý ở trường phổ thông (tái bản lần thứ 2)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Trọng Phúc(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1022

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886