Writing 4 (tái bản lần thứ 1)

Writing 4 (tái bản lần thứ  1) Mã sách: GT.TX/27-2011/T1
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn(Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: 
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 
Số lần xem: 978

Sách cùng thể loại

Lịch sử văn học Việt Nam 1930-1945
Lịch sử văn học Việt Nam 1930-1945
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Văn Mạnh;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 957
Study guide to reading 2
Study guide to reading 2
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trương Viên;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 989

Sách cùng tác giả

Writing 4 (tái bản lần thứ  1)
Writing 4 (tái bản lần thứ 1)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Văn Tuấn(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 979
Translation 3
Translation 3
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Văn Tuấn;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 956

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886