Toán cao cấp 2 (phần Giải tích)

Toán cao cấp 2 (phần Giải tích) Mã sách: TX.GT/73 - 2011/T1
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Thái Xuân Tiên;
Biên tập kỹ thuật: Bình Tuyên
Hình thức bìa: Couche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 
Số lần xem: 789

Sách cùng thể loại

Cơ sở Phức điệu
Cơ sở Phức điệu
Loại sách: Giáo trình
Tác giả: 
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 576
Tâm lý học đại cương
Tâm lý học đại cương
Loại sách: Giáo trình
Tác giả: 
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 693

Sách cùng tác giả

Toán cao cấp 2 (phần Giải tích)
Toán cao cấp 2 (phần Giải tích)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Thái Xuân Tiên;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 790

 
   
Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3849882
Fax: 0234.3819886