LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM ( PHẦN 1 )

LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM ( PHẦN 1 ) Mã sách: GT/51-2010
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Đoàn Đức Lương;
Biên tập kỹ thuật: Bình Tuyên
Hình thức bìa: Couche 230
Kích thước: 16x24cm
Nhà xuất bản: Đại học Huế
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 
Số lần xem: 3227

Sách cùng thể loại

Ngữ pháp Tiếng Việt
Ngữ pháp Tiếng Việt
Loại sách: Giáo trình
Tác giả: 
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 786
Luật kinh tế Việt Nam đại cương
Luật kinh tế Việt Nam đại cương
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Thị Hà; Cao Đình Lành; Đoàn Đức Lương(Chủ biên); Lê Thi Hải Ngọc; Lê Thị Thảo; Đào Mộng Điệp;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 3232

Sách cùng tác giả

Luật kinh tế Việt Nam đại cương
Luật kinh tế Việt Nam đại cương
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Thị Hà; Cao Đình Lành; Đoàn Đức Lương(Chủ biên); Lê Thi Hải Ngọc; Lê Thị Thảo; Đào Mộng Điệp;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 3232
LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM ( PHẦN 1 )
LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM ( PHẦN 1 )
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Đoàn Đức Lương;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 3228

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886