A Course of English Literature

A Course of English Literature Mã sách: GT/33 -2011/T5
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Đặng Ngọc Hiếu;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: Couche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 
Số lần xem: 1194

Sách cùng thể loại

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế xã hội
Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế xã hội
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Kim Hồng;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1110
LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM ( PHẦN 1
LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM ( PHẦN 1
Loại sách: Giáo trình
Tác giả: 
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 944

Sách cùng tác giả

A Course of English Literature
A Course of English Literature
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Đặng Ngọc Hiếu;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1195

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886