Một số vấn đề cơ bản của lịch sử cận hiện đại thế giới

Một số vấn đề cơ bản của lịch sử cận hiện đại thế giới Mã sách: GT/21-2011/T5
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Tận(Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: Couche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 
Số lần xem: 1019

Sách cùng thể loại

Giáo trình Nhi khoa (tập 1, tập 2)
Giáo trình Nhi khoa (tập 1, tập 2)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Hồ Viết Hiếu; Bùi Bỉnh Bảo Sơn; Phạm Hùng Việt;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1865
Kinh tế phát triển
Kinh tế phát triển
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Đinh Văn Hải; Nguyễn Đình Hợi;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1174

Sách cùng tác giả

Đại cương lịch sử thế giới
Đại cương lịch sử thế giới
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Văn Tận;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 3241
Lịch sử văn minh thế giới
Lịch sử văn minh thế giới
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Văn Tận;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1410

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886