Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam trước 1945

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam trước 1945 Mã sách: GT/19-2011/T5
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Cảnh Minh;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: Couche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 
Số lần xem: 1249

Sách cùng thể loại

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tính đa dạng sinh học (tái bản lần thứ 2)
Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tính đa dạng sinh học (tái bản lần thứ 2)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Võ Văn Phú;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1050
Giáo trình Lý thuyết liên văn bản
Giáo trình Lý thuyết liên văn bản
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Văn Thuấn(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2018
Số lần xem: 407

Sách cùng tác giả

Một số vấn đề làng xã trong lịch sử Việt Nam đại cương
Một số vấn đề làng xã trong lịch sử Việt Nam đại cương
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Cảnh Minh;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1106
Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam trước 1945
Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam trước 1945
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Cảnh Minh;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1250

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886