Luật dân sự Việt Nam (phần 1)

Luật dân sự Việt Nam (phần 1) Mã sách: GT/159-2010/T1
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Đoàn Đức Lương(Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: Bình Tuyên
Hình thức bìa: Couche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 
Số lần xem: 1112

Sách cùng thể loại

Tiếng Việt thực hành B
Tiếng Việt thực hành B
Loại sách: Giáo trình
Tác giả: 
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1597
Lý luận sinh học phần cụ thể
Lý luận sinh học phần cụ thể
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Đinh Quang Báo(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1064

Sách cùng tác giả

Luật dân sự Việt Nam (phần 1)
Luật dân sự Việt Nam (phần 1)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Đoàn Đức Lương(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1113
Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Đoàn Đức Lương(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 2035

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886