Tài liệu hướng dẫn học môn nhiệt động lực học và vật lý thông kê

Tài liệu hướng dẫn học môn nhiệt động lực học và vật lý thông kê Mã sách: GT.TX/100-2009
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Vũ Thanh Khiết;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: couche 230
Kích thước: 
Nhà xuất bản: dhh
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 
Số lần xem: 781

Sách cùng thể loại

Study guide to Listening 3 (tái bản lần thứ 5)
Study guide to Listening 3 (tái bản lần thứ 5)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Hồ Hoàng Thủy(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 739
Lý thuyết nhóm và vành
Lý thuyết nhóm và vành
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Văn Thuyết;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 787

Sách cùng tác giả

Tài liệu hướng dẫn học môn nhiệt động lực học và vật lý thông kê
Tài liệu hướng dẫn học môn nhiệt động lực học và vật lý thông kê
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Vũ Thanh Khiết;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 782

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886