Tài liệu hướng dẫn học môn nhiệt động lực học và vật lý thông kê

Tài liệu hướng dẫn học môn nhiệt động lực học và vật lý thông kê Mã sách: GT.TX/100-2009
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Vũ Thanh Khiết;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: couche 230
Kích thước: 
Nhà xuất bản: dhh
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 
Số lần xem: 841

Sách cùng thể loại

Tài liệu hướng dẫn và ôn thi tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục tiểu học (phần toán cao cấp và phương pháp dạy học toán ở tiểu học)
Tài liệu hướng dẫn và ôn thi tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục tiểu học (phần toán cao cấp và phương pháp dạy học toán ở tiểu học)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Gia Định;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 938
Nhãn Khoa (tập 2)
Nhãn Khoa (tập 2)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Phan Văn Năm(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2015
Số lần xem: 744

Sách cùng tác giả

Tài liệu hướng dẫn học môn nhiệt động lực học và vật lý thông kê
Tài liệu hướng dẫn học môn nhiệt động lực học và vật lý thông kê
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Vũ Thanh Khiết;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 842

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886