Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam

Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam Mã sách: GT.TX/100-2010/T3
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Lê Văn Anh; Phạm Hồng Việt;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: Couche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 
Số lần xem: 2316

Sách cùng thể loại

Study to Speaking 3
Study to Speaking 3
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trần Thị Gia Quý(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1064
Cơ sở hình học và hình học sơ cấp
Cơ sở hình học và hình học sơ cấp
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trương Đức Hinh;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 1145

Sách cùng tác giả

Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam
Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Văn Anh; Phạm Hồng Việt;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 2317
Lịch sử Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay (1945-1999)
Lịch sử Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay (1945-1999)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Văn Anh;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 958

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886