Thần Kinh Học

Thần Kinh Học Mã sách: GT/101-2010/T1
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Hoàng Khánh;
Biên tập kỹ thuật: Bình Tuyên
Hình thức bìa: Couche 230
Kích thước: 19x27
Nhà xuất bản: DHH
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 
Số lần xem: 1100

Sách cùng thể loại

Các bệnh truyền nhiễm phổ biến
Các bệnh truyền nhiễm phổ biến
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Lô(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 2386
Hàm số biến số phức
Hàm số biến số phức
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Trương Văn Thương;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 1130

Sách cùng tác giả

Thần Kinh Học
Thần Kinh Học
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Hoàng Khánh;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1101

 
   
Q. Giám đốc: TS. Trần Bình Tuyên
Q. Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Bảo
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3837838
Fax: 0234.3819886